Saturday, May 9, 2009

what are we running from....
what are we running towards.....
or are we just.... Running?

Monday, May 4, 2009

It’s ironic how false ideas of morality drag us down to a level where we forget the basics like honesty, compassion and fail to empathize with another person on a human level…

Saturday, May 2, 2009

आज माझे डोळे जरा वेगळेच दिसताएत...

आरसा तर तोच आहे कदाचीत...

सोनेरी किनारीचा उभट गोल...

आरसा आणि ओळखीचा तसा काही संबंध नव्हेच म्हणा...

गुणधर्मच असतो आरश्याचा तो...

जवळ येताना साफ़ होत जाणारं चित्र...

पण अंतर अगदीच संपलं तर विस्कंटून जातं मात्र...

डोळ्यावर वारंवार पाणी मारलं हो...

पण पटंतच नाहिए ओळख...

काजळ लावायचं राहुन गेला असेल कदाचीत...

पण आठवणींच्या ज्योतीलगत निरंतर जळणारी काजळी होतीच की...

असो.... होतं म्हणे असं कधी कधी...

होतही असेल...

आकाशातले पक्षी नाही.. पण पायाखालंची जमिन बघुनंही

चालावं लागतच बरयाचदा...

चालायचंय...

ओळखीचं काय आहे... पटेल कधीतरी...

डोळे मिटल्यावर बहुदा...